Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-05 kl. 10:30

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM KONKURRENS PÅ SPÅRET
Utredare Jan Brandborn, Järnvägsutredningen, direktör Jan Forsberg och styrelseordförande Ulf Adelsohn, SJ AB, samt direktör Bengt Erik Johansson, Tågkompaniet AB, informerar om konkurrens på spåret inför behandlingen av proposition 2008/09:178 jämte motioner.

2. ÖVRIGA FRÅGOR

3. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 10.00

Bilagor


Banverkets och Vägverkets redovisade material från trafikutskottets besök i Borlänge (materialet utsänds endast elektroniskt)