Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-12 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:26

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:26
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM UTBYGGD UTSKOTTSINFORMATION VIA LOTUS NOTES
Suzanne Primér från utbildningsenheten ger information om möjligheterna till en utbyggd utskottsinformation via LotusNotes

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:25 från den 7 maj 2009.

3. KONKURRENS PÅ SPÅRET
Beredning II av betänkande 2008/09: TU18 Konkurrens på spåret.
//Föredragande Susanne Lindstedt//

4. INKOMNA FAKTAPROMEMORIOR
- 2008/09:FPM106 IT och energieffektivisering
//Föredragande Mattias Revelius//
- 2008/09:FPM110 En strategi för forskning, utveckling och innovation inom IKT: Höjda insatser
//Föredragande Mattias Revelius//

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 19 maj kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2008/09:25
Punkt 3: Föredragningspromemoria II
Punkt 4: Faktapromemoria 2008/09:FPM106 och 2008/09:FPM110