Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-05-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:27

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:27
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transport- och telerådsmöte den 11-12 juni 2009

2. INFORMATION OM TRAFIKVERKSUTREDNINGEN
Utredare Nils-Gunnar Billinger och sekreterare Bengt Jäderholm informerar om trafikverksutredningen SOU 2009:31 Effektiva transporter och samhällsbyggande - En ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:26 från den 12 maj 2009

4. KONKURRENS PÅ SPÅRET
Justering av betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret
//Föredragande Susanne Lindstedt//

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 9 juni 2009 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Sammanställning av trafikverksutredningens förslag och utdrag från DN 2009-04-01 med utredningsgruppens debattartikel
Punkt 3: Protokoll 2008/09:26
Punkt 4: Förslag 2008/09:TU18