Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-06-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2008/09:28

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:27 från den 19 maj 2009

2. EU-INFORMATION OM DÄCKREGLERING
Departementssekreterare Erik Thornström från Näringsdepartementet informerar om energimärkning av däck

3. INFORMATION OM UPPFÖLJNINGEN AV LAGEN OM SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA BRÄNSLEN
Utvärderare Cecilia Forsberg och Annelie Jansson Westin från riksdagens utredningstjänst informerar om uppföljningsprojektet av riksdagens beslut om införande av lag om om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

4. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. saksamråd

5. ITS-VÄRLDSKONGRESS 2009
Utseende av ledamöter för deltagande i ITS-världskongressen den 21-25 september 2009

6. INKOMMEN SKRIVELSE

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 29 september 2009 kl. 11.00

9. MEDGIVANDE OM PROTOKOLLSJUSTERING
Fråga om uppdrag åt ordföranden att justera protokollet från den 9 juni 2009

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:27
Punkt 4: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 6: Inkommen skrivelse
Enkät: Anmälan om deltagande till möte med Trafikudvalget och Öresundskommittén.
Redovisat material från SMC
PM svar på fråga om IKT-forskning (2008/09:FPM110)
PM svar på fråga om IT och energieffektivisering (2008/09:FPM106)
TU-Hänt 2008/09:09