Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2009-09-15 kl. 09:45

Utskottsmöte 2008/09:29

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:29
Datum och tid: 09:45
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:28 från den 6 juni 2009

2. MODERNISERAD IKT-STANDARDISERING - VÄGEN FRAMÅT
Beredning och justering av utlåtande 2009/10:TU2 Moderniserad IKT-standardisering i EU - Vägen framåt
//Föredragande Mattias Revelius//

3. HÅLLBARA FRAMTIDA TRANSPORTER - ETT INTEGRERAT, TEKNIKSTYRT OCH ANVÄNDARVÄNLIGT TRANSPORTSYSTEM
Beredning av utlåtande 2009/10:TU4 Hållbara framtida transporter - Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem
//Föredragande Hélène Tegnér//

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 29 september 2009 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:28
Punkt 2: Föredragningspromemoria och förslag 2009/10:TU2
Punkt 3: 2008/09:FPM142, KOM(2009) 279, Vissa inkomna remissyttranden avseende Kommissionsdokumentet Hållbara framtida transporter