Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-01-19 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI
Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar om regeringens bredbandsstrategi för Sverige

2. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Tjänstemän från Näringsdepartementet informerar om följande frågor:
- Hur går det med genomförandet av EU:s järnvägspaket? Vilka flaskhalsar finns?
- Hur går det med genomförandet av de nya cabotagebestämmelserna?
- Vad händer avseende handlingsplanen för rörlighet i städer?

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:15 från den 8 december 2009

4. NY MYNDIGHETSSTRUKTUR PÅ TRANSPORTOMRÅDET
Behandling
Prop. 2009/10:59 Ny myndighetsstruktur på transportområdet
//Föredragande HT//

5. GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER
Behandling
Motioner enligt bilaga 5
//Föredragande MR//

6. VERKSAMHETSPLANERING FÖR VÅREN 2010
//Föredragande GN//

7. INKOMNA SKRIVELSER

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 28 januari 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 2: Utdrag från regeringens bredbandsstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)
Punkt 3: Protokoll 2009/10:15
Punkt 4: Föredragningspromemoria
Punkt 5: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 6: Preliminär verksamhetsplanering våren 2010 och ärendeplan
Punkt 7: Inkomna skrivelser
Rapport från möte i TTE-rådet 17 december 2009