Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-02-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:19

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:19
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM IVA-PROJEKTET LÅNGSIKTIGA SPÅRET
Ordförande Staffan Håkansson och projektledare Arvid Söderhäll informerar om IVA-projektet Långsiktiga Spåret

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:18 från den 4 februari 2010

3. SJÖFART
Beredning av motioner enligt bilaga 3
//Föredragande HT//

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 16 februari 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Sammanfattning och förslag från IVA-projektet Långsiktiga spåret
Punkt 2: Protokoll 2009/10:18
Punkt 3: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Enkät studiebesök på Svevia