Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-02 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:22

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:22
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 11-12 mars 2010

2. INFORMATION OM DEN SENASTE TIDENS TÅGFÖRSENINGAR
Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar med anledning av den senaste tidens tågförseningar

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:20 från den 16 februari 2010 och protokoll 2009/10:21 från den 18 februari 2010

4. INKOMNA SKRIVELSER

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 4 mars 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning skickas ut måndagen den 1 mars och kommer även att delas på bordet)
Punkt 3: protokoll 2009/10:20, 2009/10:21
Punkt 4: Inkomna skrivelser
Rapport från informellt transportministermöte i A Coruña den 12 februri 2010
Rapport från informellt energiministermöte i San Sebastian den 9 februari 2010
Visbydeklarationen svensk översättning
Presentationsmaterial från utfrågning den 18 februari 2010
Program med deltagarförteckning för studiebesök på Svevia och utbyggnad av Riksväg 73