Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-09 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU 2020 (JUSTERING)
Justering av TU1y EU2020
//FöredragandeS.L.//

2. DRIVMEDELS- OCH FORDONSFRÅGOR M.M.
Behandling
Motioner enligt bilaga 3
//Föredragande L.K.//

3. ÖVRIGA FRÅGOR

4. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 16 mars 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1:Förslag 2009/10:TU1y
Punkt 2: Föredragningspromemoria, motionshäfte
2009/10:RFR7 Pumplagen
2009/10:RFR7 Samanfattning av uppföljningsrapport om Pumplagen