Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-03-16 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:23 från den 4 mars 2010 och protokoll 2009/10:24 från den 9 mars 2010

2. VÄGVERKETS VÄGUNDERHÅLL (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU16
//Föredragande MR//

3. FRÅGA OM YTTRANDE
Fråga om yttrande till civilutskottet över proposition 2009/10:95 Luftfartens lagar jämte eventuella motioner
//Föredragande GN//

4. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
//Föredragande GN//

5. UTVÄRDERING AV OFFENTLIG UTFRÅGNING OM DEN SENASTE TIDENS TÅGFÖRSENINGAR
//Föredragande AMW//

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 18 mars 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:23 och protokoll 2009/10:24
Punkt 2: Förslag 2009/10:16
Punkt 3: Protokollsutdrag från civilutskottet den 9 mars 2010
Punkt 4: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 5: PM 2010-03-10 Utvärdering av offentlig utfrågning den 18 februari 2010
Punkt 6: Inkomna skrivelser