Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM PROJEKTET ELDRIVNA GODSTRANSPORTER PÅ VÄG
Professor Harry Frank och projektledare Per Ranch informerar om projektet eldrivna godstransporter på väg

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:27 från den 25 mars 2010

3. LÄNSPLANER FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR
Behandling
Redogörelse 2009/10:RRS18 om länsplaner för regional transportinfrastruktur
//Föredragande CF//

4. INKOMNA SKRIVELSER

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTKOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Förslag: Torsdagen den 8 april 2010 kl. 09.00 och tisdagen den 13 april 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Pressmeddelande 2010-01-13
Punkt 2: Protokoll 2009/10:27
Punkt 3: Föredragningspromemoria
Punkt 4: Inkomna skrivelser
PM från riksdagens utredningstjänst om höghastighetsbanor (prel. version)