Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-06 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:33 från den 27 april 2010 och protokoll 2009/10:34 från den 29 april 2010

2. NÅGRA KÖRKORTS- OCH FORDONSFRÅGOR
Behandling
Proposition 2009/10:198 Några körkorts- och fordonsfrågor med motioner
//Föredragande LK//

3. ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010-2021 M.M.
Behandling
Proposition 2009/10:

Bilagor