Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-20 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Information från Näringsdepartementet av departementssekreterare Ulf Andersson om propositionen 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:29 från den 8 april 2010 och protokoll 2009/10:30 från den 13 april 2010

3. ÄNDRADE REGLER OM ERSÄTTNING VID SJUKDOM OCH ÖKAD FLEXIBILITET FÖR ANSTÄLLNING AV SJÖMÄN (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU17
Proposition 2009/10:161 Ändrade regler om ersättning vid sjukdom och ökad flexibilitet för anställning av sjömän
//Föredragande HT//

4. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL REGERINGEN (JUSTERING)
Justering av yttrande 2009/10:TU3y
//Föredragande GN//

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 22 april 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2009/10:29, protokoll 2009/10:30
Punkt 3: Förslag 2009/10:TU17
Punkt 4: Förslag 2009/10:TU3y
Punkt 5: Inkomna skrivelser