Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-04-27 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:33
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Företrädare för Näringsdepartementet informerar utskottet om den senaste tidens problem inom luftfarten till följd av avstängt luftrum

2. ÖVRIGA FRÅGOR

3. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 29 april 2010 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Ev. underlag utsänds senare