Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-05-25 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:38
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 31 maj 2010

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:36 från den 18 maj 2010 och protokoll 2009/10:37 från den 20 maj 2010.

3. VÅRTILLÄGGSBUDGET 2010 (JUSTERING)
Justering av yttrande TU4y Vårtilläggsbudget för 2010
Prop. 2009/10:99 tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2010, förslagspunkterna 16-22 och 27
//Föredragande MR//

4. 2010 ÅRS EKONOMISKA VÅRPROPOSITION (JUSTERING)
Justering av yttrande TU5y 2010 års ekonomiska vårproposition
Prop. 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, förslagspunkterna 1-2 med motion
//Föredragande MR//

5. ÅTGÄRDSPLANERING FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010-2021 M.M
Behandling II
Skrivelse 2009/10:197 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 med motioner
//Föredragande MR//

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning förutses skickas ut måndagen den 24 maj och kommer även att delas på bordet)
Punkt 2: Protokoll 2009/10:36, 2009/10:37
Punkt 3: Förslag TU4y
Punkt 4:Förslag TU5y
Punkt 5: FöredragningsPM TU24