Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-08 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:40

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:40
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:39 från den 3 juni 2010

2. NY KOLLEKTIVTRAFIKLAG M.M. (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m
Prop. 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag och motioner
//Föredragande SL//

3. NY POSTLAG M.M.
Andra behandling
Prop. 2009/10:216 Ny postlag och motioner
//Föredragande LK och MR//

4. FRAMTIDENS STRATEGI FÖR DE TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTEN (BEREDNING)
Beredning av utlåtande 2009/10:TU26 Framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten
//Föredragande MR//

5. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN (BEREDNING)
Beredning av betänkande 2009/10:TU25 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
//Föredragande GN//

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 15 juni 2010 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2009/10:39
Punkt 2: Förslag 2009/10:TU21
Punkt 3: Förslag 2009/10:TU19, Yttrande från Post- och telestyrelsen 2010-05-17 Slutbetänkande SOU 2009:100 Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S – en analys
Punkt 4: Förslag 2009/10:TU26, kommissionsdokument (2010)212
Punkt 5: Förslag 2009/10:TU25
TU-Hänt 2009/10:7