Trafikutskottets sammanträde Tisdag 2010-06-15 kl. 11:00

Utskottsmöte 2009/10:41

Föredragningslista

Trafikutskottet 2009/10:41

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:41
Datum och tid: 11:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Leif Zetterberg från Näringsdepartementet informerar inför rådsmöte den 24 juni 2010

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2009/10:40 från den 8 juni 2010

3. NY POSTLAG M.M. (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU19 Ny Postlag m.m
Prop. 2009/10:216 Ny postlag och motioner
//Föredragande LK och MR//

4. FRAMTIDENS STRATEGI FÖR DE TRANSEUROPEISKA TRANSPORTNÄTEN (JUSTERING)
Justering av utlåtande 2009/10:TU26 Framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten
//Föredragande MR//

5. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN (JUSTERING)
Justering av betänkande 2009/10:TU25 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
//Föredragande GN//

6. INKOMNA EU-DOKUMENT
Behandling av sammanställning över inkomna EU-dokument för bedömning om behov av information eller begäran om ev. överläggning
//Föredragande GN//

7. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Behandling av förslag till granskningsprojekt
//Föredragande GN//

8. SUBSIDIARITETSBEHANDLING
Information om beredningsprocessen till följd av Lissabonfördraget för subsidiaritetsprövning
//Föredragande HT//

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. JUSTERING AV PROTOKOLL
Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera protokollet för dagens sammanträde

11. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Inget sammanträde utses men ett reservmöte föreslås inplaneras tisdagen den 24 augusti 2010 kl. 13.00

Bilagor


Punkt 1: Preliminär dagordning (kommenterad dagordning kommer att redovisas vid sammanträdet)
Punkt 2: Protokoll 2009/10:40
Punkt 3: Förslag 2009/10:TU19
Punkt 4: Förslag 2009/10:TU26
Punkt 5: Förslag 2009/10:TU25
Punkt 6: Sammanställning över EU-dokument (länkar till dokumenten i sammanställningen)
Punkt 7: PM 2010-06-08 Uppföljning och utvärdering