Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2003-11-20 kl. 09:30

Utskottsmöte 2003/04:11

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION AV RIKSREVISIONEN
Riksrevisor Kjell Larsson samt avdelningscheferna Gina
Sjunemark och Rutger Barnefeldt informerar om
Riksrevisonen och dess verksamhet.
Anm. Riksrevisorn har tidigare framställt önskemål om att
få in synpunkter från riksdagen på viktiga granskningsområden

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04: 9 från den 13 november 2003
och protokoll 2003/04:10 från den 18 november 2003

3. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Justering av betänkande 2003/04:TU1

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdag 25 november 2003 kl. 11.00 samt 13.00

***
Handlingar till
Punkt 1. Brev från Riksrevisorerna samt projektlista för
Riksrevisonen andra halvåret 2003
Punkt 2. Förslag till betänkande 2003/04:TU1

Bilagor