Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2003-11-27 kl. 09:00

Utskottsmöte 2003/04:14

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:14
Datum och tid: 09:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. UTRIKES RESA
Information från Riksdagsstyrelsens sammanträde
den 26 november angående utskottens utrikes resor

2. ÖVRIGA FRÅGOR
Bilagor