Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2004-05-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2003/04:35

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:35

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:35
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION OM VISSA IT-FRÅGOR
Departementsekreterarna Anna Backlund, Nils Hertzberg och Barbro Caddeo informerar om aktuella IT-frågor inom EU (Safer Internet Plus och eContentplus)

2. PROTOKOLLJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04:34 från den 6 maj 2004

3. TILLÄGGSBUDGET
Justering av yttrande 2003/04TU4y

4. TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2004-2015
Behandling av betänkande 2003/04:TU10

5. SJÖFARTSSKYDD
Justering av betänkande 2003/04:TU13

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: tisdagen den 25 maj 2004 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2003/04:34
Punkt 3: Förslag till yttrande 2003/04:TU4y
Punkt 4: Överläggningspromemoria II
Punkt 5: Förslag till betänkande 2003/04:TU13