Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2004-05-27 kl. 08:30

Utskottsmöte 2003/04:38

Föredragningslista

Trafikutskottet 2003/04:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2003/04:38
Datum och tid: 08:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLJUSTERING
Justering av protokoll 2003/04:37 från den 25 maj 2004

2. TRÄNGSELSKATT
Justering av yttrande 2003/04:TU3y

3. TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2004-2015
Justering av betänkande 2003/04:TU10

4. UTVÄRDERING AV UTSKOTTSARBETET
UNDER RIKSMÖTET 2003/04

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: tisdagen den 15 juni 2004 kl. 10.00

BilagorPunkt 3: Förslag till betänkande TU10
Punkt 4: Sammanställning av enkätsvar på utvärdering av
trafikutskottets arbete under riksmötet 2003/04

OBS!
Underlag till punkt 1 och 2 delas i facken onsdagen den 26 maj efter lunch.