Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:7

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:7

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:7
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN IT-FÖRETAGEN
VD Ylva Hambraeus Björling, Fredrik von Essen och Stefan Holm informerar med anledning av proposition 2004/05:175 jämte motioner.

2. INFORMATION FRÅN FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET
Kanslichef, Stina Sundberg, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, ordförande Rolf Berndtson, Dataföreningen och vd Christina Björk UR informerar med anledning av proposition 2004/05:175 jämte motioner.

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:6 från den 8 november 2005.

4. POST- OCH KASSASERVICE
Beredning II av betänkande 2005/06:TU3.

5. FRÅN IT-POLITIK FÖR SAMHÄLLET TILL POLITIK FÖR IT-SAMHÄLLET
Beredning I av betänkande 2005/06:TU4.

6. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL
Beredning I av betänkande 2005/06:TU6.

7. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM17
Ny ramförordning om luftfartsskydd.

8. INKOMNA EU-DOKUMENT

9. INKOMNA SKRIVELSER

10. ÖVRIGA FRÅGOR

11. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: tisdagen den 15 november kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2005/06:6
Punkt 4: Överläggningspromemoria II
Punkt 5: Överläggningspromemoria I,
proposition och motionshäfte
Punkt 6: Överläggningspromemoria I,
proposition och motionshäfte
Punkt 7: FaktaPM