Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-17 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:9

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:9
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:8 från den 15 november 2005.

2. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Beredning II av betänkande 2005/06:TU1 avseende Inspektionsverksamhet.

3. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL
Beredning II av betänkande 2005/06:TU6.

4. INKOMNA SKRIVELSER

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 22 november kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:8
Punkt 2: Förslag till betänkandetext och reservation
Punkt 3: Överläggningspromemoria II
Punkt 4: Inkomna skrivelser
Overhead bilder från informationen den 15 november 2005 från Näringsdepartementet