Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2005-11-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:11

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:11
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:10 från sammanträdet den 22 november 2005.

2. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL
Justering av betänkande 2005/06:TU6.

3. UTGIFTSOMRÅDE 22 KOMMUNIKATIONER
Justering av betänkande 2005/06:TU1.

4. POST- OCH KASSASERVICE
Justering av betänkande 2005/06:TU3.

5. INKOMNA EU-DOKUMENT

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdag den 1 december 2005.

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:10
Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU6
Punkt 3: Förslag till betänkande 2005/06:TU1
Punkt 4: Förslag till betänkande 2005/06:TU3
Punkt 5: Inkomna EU-dokument