Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2005-12-01 kl. 10:30

Utskottsmöte 2005/06:12

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:12

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:12
Datum och tid: 10:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justeras protokoll 2005/06:11 från den 24 november 2005.

2. POST- OCH KASSASERVICE
Justering av betänkande 2005/06:TU3.

3. FRÅN IT-POLITIK FÖR SAMHÄLLET TILL POLITIK FÖR IT-SAMHÄLLET
Justering av betänkande 2005/06:TU4.

4. HAVERIUTREDNING VID MINDRE ALLVARLIGA LUFTFARTSOLYCKOR
Justering av betänkande 2005/06:TU7.

5. SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA FÖRNYBARA DRIVMEDEL
Justering av betänkande 2005/06:TU6.

6. INKOMMET EU-DOKUMENT

7. INKOMNA SKRIVELSER

8. KONFERENS OM E-GOVERNMENT
Rapport från IT-konferens i Manchester den 24-25 november 2005.

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdag den 19 januari 2006.


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:11
Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU3
Punkt 3 Förslag till betänkande 2005/06:TU4
Punkt 4. Förslag till betänkande 2005/06:TU7
Punkt 5: Förslag till betänkande 2005/06:TU6
Punkt 5: Inkomna EU-dokument
Punkt 6: Inkomna skrivelser