Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-19 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:13

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:13

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:13
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. VERKSAMHETSPLANERING FÖR VÅREN 2006

2. RIKSREVISIONENS STYRELSES FRAMSTÄLLNING ANGÅENDE BOLAGISERINGEN AV STATENS JÄRNVÄGAR
Behandling av yttrande till näringsutskottet över Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

3. MOTTAGANDE AV MOTIONSYRKANDEN
Fråga om mottagande av motionsyrkande 2005/06:So3 yrkande 10 från socialutskottet angående alkolås på nytillverkade bilar

4. OFFENTLIG UTFRÅGNING
Behandling av offentlig utfrågning gemensamt med justitieutskottet om rattfylleri torsdagen den 23 februari 2006

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 24 januari 2006 klockan 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokollsutdrag från näringsutskottet om inhämtande av yttrande över Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar, Överläggningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 3: Protokollsutdrag från socialutskottet, motion 2005/06:So3
Punkt 4: Programförslag
Punkt 5: Inkomna skrivelser
Protokoll från föregående möte den 1 december 2005