Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-01-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:15
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN LUFTFARTSSTYRELSEN
Generaldirektör Nils Gunnar Billinger informerar om verksamheten.

2. INFORMATION FRÅN BALLONGFLYGET
VD Casbár Anderson informerar om verksamheten.

3. INFORMATION FRÅN BANVERKET
Avdelningschef Lena Ericsson, sektionschef Ulla-Stina Ingemarsson och projektledare Lennart Lennefort informerar om järnvägens roll i transportförsörjningen och frågor inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen.

4. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:14 från den 24 januari 2006

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 31 januari 2006 klockan 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:14
Punkt 2. Skrivelse från Stockholms Ballongföretags Intresseförening (SBI)