Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-02-02 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:17
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION AV NÄRINGSDEPARTEMENTET
Infrastrukturminister Ulrica Messing, rättschef Lennart Renbjer, dep. sekr. Charlotte Ottosson Östberg, pol.sakk. Malin Cederfeldt och kansliråd Jonas Ragell informerar om bl.a. utredningen Ägaransvar vid trafikbrott.

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:16 från den 31 januari 2006.

3. VÄG- OCH FORDONSFRÅGOR
Beredning I av 2005/06:TU8.

4. MOTTAGANDE AV MOTIONSYRKANDE
Fråga om mottagande av följande motionsyrkande:
2005/06:MJ528 yrkande 7 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd).

5. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM39
SESAR - Ett projekt för utveckling av en ny generation av det europeiska systemet för flygledningstjänsten och bildandet av ett gemensamt företag.

6. INKOMNA EU-DOKUMENT

7. ÖVRIGA FRÅGOR

8. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 14 februari 2006 klockan 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2005/06:16
Punkt 3: Överläggningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 4: Utdrag ur: motion 2005/06:MJ528
Punkt 5: 2005/06:FPM39
Punkt 6: Inkomna EU-dokument