Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-09 kl. 09:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:22
Datum och tid: 09:00
Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen!

Föredragningslista

1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM FLYGETS ROLL SOM TRANSPORTMEDEL - NU OCH I FRAMTIDEN

Bilagor


Punkt 1: Program, sändlista