Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:24
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN RIKSFÖRBUNDET ENSKILDA VÄGAR
Direktör Sven Ivarsson och advokat Bengt Nydahl informerar om enskilda vägar.

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:23 från den 14 mars 2006.

3. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:TU60
Direktivförslag om hamnstatskontroll.

4. INKOMNA EU-DOKUMENT

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 21 mars 2006 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2005/06:23
Punkt 3: FPM60
Punkt 4: Inkomna EU-dokument
Punkt 5: Inkomna skrivelser