Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:26
Datum och tid: 10:00
Plats: NU:s sessionssal RÖ 4-27

Föredragningslista

1. INFFORMATION FRÅN POSTEN
Verkställande direktören Erik Olsson och informationsdirektören Per Mossberg informerar om Postens förvärv av Strålfors.


Bilagor


Pressmeddelande från Posten den 14 mars 2006