Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-03-30 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:28

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:28
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN TRAFIKINSPEKTIONSUTREDNINGEN
Särskild utredare Ingvar Åkesson informerar om inspektionsverksamheten för säkerhets- och skyddsfrågor inom transportområdet.

2. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam, kansliråd Håkan Janson, ämnesråd Kersti Karlsson, ämnessakkunnig Stefan Andersson och politisk sakkunnig Malin Cederfeldt Östberg informerar med anledning av proposition 2005/06:160 Moderna transporter.

3. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:27 från den 28 mars 2006.

4. INKOMNA SKRIVELSER

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 4 april 2006 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 3: Protokoll 2005/06:27
Punkt 4: Inkomna skrivelser