Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:30

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:30

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:30
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM TRANSPORTPOLITISKA PROPOSITIONEN
Företrädare för följande organisationer lämnar synpunkter på proposition 2005/06:160 Moderna transporter:

- Kl. 09.30 Ordförande Jan Sundling och förbundsdirektör Stefan Back från Transportindustriförbundet

- Kl. 10.00 Trafikexpert Magnus Nilsson från Svenska Naturskyddsföreningen

- Kl. 10.30 Staffan Högardh, Sjösportens samarbetsdelegation, Solgerd Björn-Rasmussen, Svenska Kryssarklubben, Stefan Nordström, Svenska Seglarförbundet, Denis Helin, Svenska Båtunionen

2. SJÖFARTSFRÅGOR
Justering av betänkande 2005/06:TU12.

3. ÅTGÄRDER MOT SVARTTAXI M.M.
Beredning I av betänkande 2005/06.TU14.

4. BÖTESBELOPP
Beredning av yttrande 2005/06:TU5y till justitieutskottet.

5. INKOMNA SKRIVELSER

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 20 april kl. 10.00.Bilagor


Punkt 2: Förslag till betänkande 2005/06:TU12
Punkt 3: Överläggningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 4: Överläggningspromemoria, proposition 2005/06:122 och motion 2005/06:Ju32
Punkt 5: Inkomna skrivelser