Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:31

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:31
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokollen 2005/06:29 från den 4 april och 2005/06:30 från den 6 april.

2. BÖTESBELOPP
Justering av yttrande TU5y till justitieutskottet.

3. ÅTGÄRDER MOT SVARTTAXI
Beredning II av betänkande 2005/06:TU14.

4. SÄKERHET I VÄGTUNNLAR
Beredning I av betänkande 2005/06:TU10.

5. MODERNA TRANSPORTER
Beredning I (delvis) av betänkande 2005/06:TU5.

6. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL REGERINGEN
Behandling av yttrande till konstitutionsutskottet 2005/06:TU3y.

7. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM73
Direktiv om upphandling av miljövänliga tunga vägfordon.

8. INKOMNA SKRIVELSER

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 27 april kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:29 och 2005/06:30
Punkt 2: Förslag till yttrande 2005/06:TU5y
Punkt 3: Överläggningspromemoria
Punkt 4: Överläggningspromemoria och proposition
Punkt 5: Överläggningspromemoria och motionshäfte
Punkt 6: Överläggningspromemoria och motion
Punkt 7: Faktapromemoria 2005/06:FPM73
Punkt 8: Inkomna skrivelser