Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:32

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:32

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:32
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION AV RIKSTRAFIKEN
Generaldirektören Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om aktuella frågor kring upphandlingen av Gotlandstrafiken m.m.

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:31 från den 20 april 2006

3. SÄKERHET I VÄGTUNNLAR
Justering av betänkande 2005/06:TU10

4. ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Beredning I av betänkande 2005/06:TU16

5. SKATT PÅ FLYGRESOR
Beredning av yttrande 2005/06:TU6y till skatteutskottet

6. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM79
Direktiv om utredning av sjöolyckor

7. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM82
Direktiv mot säkerhetsskillnader mellan fartyg (flaggstatsförpliktelser)

8. INKOMNA SKRIVELSER

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 2 maj 2006 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2005/06:31
Punkt 3: Förslag till betänkande 2005/06:TU10
Punkt 4: Överläggningspromemoria I, proposition och motion
Punkt 5: Överläggningspromemoria, proposition och motionshäfte
Punkt 6: Faktapromemoria 2005/06:FPM79
Punkt 7: Faktapromemoria 2005/06:FPM82
Punkt 8: Inkomna skrivelser