Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:33 från den 4 maj 2006

2. ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Beredning II av betänkande 2005/06:TU16

3. 2006 ÅRS EKONOMISKA VÅRPROPOSITION
Fråga om yttrande till finansutskottet över tilläggsbudget 1 till statsbudgeten för budgetåret 2006

4. ÅRSREDOVISNING FÖR STATEN 2005
Fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 101 Årsredovisning för staten 2005

5. FAKTAPROMEMORIA 2005/06:FPM89
Beslut om typgodkännande av lastskydd i personbil

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 16 maj 2006 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2005/06:33
Punkt 2: Överläggningspromemoria II
Punkt 3: Utdrag från proposition 2005/06:100
Punkt 4: Utdrag från skrivelse 2005/06:101
Punkt 5: 2005/06:FPM89