Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Trafikutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM UPPFÖLJNINGSPROJEKT
Helene Högberg Karlsson från Riksdagens utredningstjänst informerar med anledning av utskottets uppföljningsprojekt om regelsystemet för bortforsling av övergivna fordon.

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2005/06:35 från den 16 maj 2006.

3. ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Justering av betänkande 2005/06:TU16.

4. UTVÄRDERING AV UTSKOTTSARBETET UNDER RIKSMÖTET 2005/06 OCH VERKSAMHETSINRIKTNING INFÖR KOMMANDE MANDATPERIOD

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Fredagen den 2 juni 2006 kl. 08.30

Bilagor


Punkt 1: Förslag till arbetsplan
Punkt 2: Protokoll 2005/06:35
Punkt 3: Förslag till betänkande 2005/06:TU16
Punkt 4: Sammanställning av enkätsvar