Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-10 kl. 09:00

Utskottsmöte 2006/07:34

Föredragningslista

Trafikutskottet 2006/07:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:34
Datum och tid: 09:00
Plats: Skandiasalen

Föredragningslista

1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM HUR VI MÖTER FRAMTIDENS ÖKADE ENERGIBEHOV MED EN HÅLLBAR UTVECKLING INOM TRANSPORTPOLITIKEN

Bilagor


1. Program och lista över inbjudna deltagare