Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:37

Föredragningslista

Trafikutskottet 2006/07:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:37
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Utredare Björn Hansson och rättschef Lennart Renbjer informerar om delbetänkande av 2007 års körkortsutredning Släpvagnskörning med B-körkort – när kan de nya regelverket börja tillämpas (SOU 2007:33)

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2006/07:36 från den 22 maj 2007

3. RAPPORTERING AV HÄNDELSER INOM CIVIL LUFTFART
Justering av betänkande TU13
//Lena Sandström//

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 29 maj 2007 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Sammanfattning av SOU 2007:33
Punkt 2: Protokoll 2006/07:36
Punkt 3: Förslag 2006/07:TU13
Enkät TU-uppföljning 2007
TU-Hänt