Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-31 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:39

Föredragningslista

Trafikutskottet 2006/07:39

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:39
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar om dels ärenden inför transportrådsmöte den 7-8 juni 2007, dels faktapromemoria 2006/07:FPM53 om flygplatsavgifter

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2006/07:38 från den 29 maj 2007

3. UPPDRAG OM FORSKNINGSÖVERSIKT
Behandling av uppdragsbeskrivning om forskningsöversikt om alternativa drivmedel
//Forskningssekreterare Helene Limèn//

4. TRAFIKUTSKOTTETS VERKSAMHET
Redovisning av enkät om utvärdering av utskottets arbete under riksmötet 2006/07 samt behandling av utgångspunkter för verksamheten under riksmöte 2007/08
//Föredragande Göran Nyström//

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdag den 25 september 2007 kl. 11.00

7. BEMYNDIGANDE FÖR ORDFÖRANDE ATT JUSTERA DAGENS PROTOKOLL

Bilagor


Punkt 1: Kommenterad dagordning med bilagor och FPM 2006/07:53
Punkt 2: Protokoll 2006/07:38
Punkt 3: PM 2007-05-29 Alternativa bränslen – förslag till forskningsöversikt