Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2008-03-13 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:21

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:21
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokollen 2007/08:19 från den 4 mars 2008 och 2007/08:20 från den 6 mars 2008

2. VÄG- OCH FORDONSFRÅGOR
Justering av betänkande 2007/08:TU6
//Föredragande Lena Sandström//

3. SJÖFART
Justering av betänkande 2007/08:TU8 Sjöfart
//Föredragande Hélène Tegnér//

4. KOLLEKTIVTRAFIK OCH TRAFIKUPPHANDLING
Beredning II av betänkande 2007/08:TU7 Kollektivtrafik och trafikupphandling
//Föredragande Susanne Lindstedt//

5. JÄRNVÄGSFRÅGOR
Beredning I av betänkande 2007/08:TU11 Järnvägsfrågor
//Föredragande Susanne Lindstedt//

6. POST OCH GRUNDLÄGGANDE BETALNINGSTJÄNST
Beredning I av betänkande 2007/08:TU12 Post- och grundläggande betalningstjänst
//Föredragande Mattias Revelius//

7. FÖRSLAG OM ÄNDRING AV TRAFIKUTSKOTTETS ARBETSORDNING
//Föredragande Hélène Tegnér//

8. INKOMNA SKRIVELSER

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 25 mars 2008 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokollen 2007/08:19 och 2007/08:20
Punkt 2: Förslag till betänkande 2007/08:TU6
Punkt 3: Förslag till betänkande 2007/08:TU8
Punkt 4: Föredragningspromemoria II
Punkt 5: Föredragningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 6: Föredragningspromemoria I och motionshäfte
Punkt 7: PM 2008-03-06 Förslag om ändring av trafikutskottets arbetsordning
Punkt 8: Inkomna skrivelser