Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:26

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:26
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. INFORMATION OM UTREDNINGSARBETE OM EFFEKTIVISERAD PLANERINGSPROCESS
Information av regionplanedirektören Sven-Inge Nylund, Stockholms läns landsting och konsulten Anna Modin, WSP, om utredningsarbete för en effektivisering av den fysiska planeringsprocessen med fokus på väg och järnväg (30 min)

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2007/08:25 från den 8 april 2008

3. POST- OCH KASSAFRÅGOR
Justering av betänkande 2007/08:TU12
//Föredragande Mattias Revelius//

4. VÄGTRAFIKENS MILJÖANPASSNING
Beredning II av betänkande 2007/08:TU10
//Föredragande Hélène Tegnér//

5. KÖR- OCH VILOTID VID INTERNATIONELL JÄRNVÄGSTRAFIK
Beredning I av betänkande 2007/08:TU9
//Föredragande Susanne Lindstedt//

6. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER.
Beredning av yttrande 2007/08:TU2y till Konstitutionsutskottet
//Föredragande Göran Nyström//

7. FAKTAPROMEMORIA OM FÖRORDNING OM VÄTGASDRIVNA MOTORFORDON
//Föredragande Lena Sandström//

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 17 april 2008 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: WSP, PM - Effektiviserad fysisk planeringsprocess
Punkt 2: Protokoll 2007/08:25
Punkt 3: Förslag till betänkande 2007/08:TU12
Punkt 4: Föredragningspromemoria II
Punkt 5: Föredragningspromemoria I, proposition och motionshäfte
Punkt 6: Överläggningspromemoria samt utdrag från skrivelse 2007/08:75
Punkt 7: Faktapromemoria 2007/08:88