Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-15 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:31

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:31
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2007/08:30 från den 13 maj 2008

2. RISKUTBILDNING FÖR KÖRKORTSASPIRANTER OCH ANDRA TRAFIKSÄKERHETSFRÅGOR
Beredning II av betänkande 2007/08:TU14
//Föredragande Lena Sandström//

3. SAMGÅENDE MELLAN POSTEN AB (PUBL) OCH POST DANMARK A/S
Beredning av yttrande till näringsutskottet om samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S
//Föredragande Mattias Revelius//

4. AVRAPPORTERING AV EPRI:S IT-KONFERENS
Avrapportering från EPRIS:s IT-konferens i Dublin den 27-28 mars 2008

5. FAKTAPROMEMORIA OM NYTT PROGRAM FÖR SKYDD AV BARN SOM ANVÄNDER INTERNET OCH ANDRA ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER
//Föredragande Mattias Revelius//

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 20 maj 2008 kl. 11.00


Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2007/08:30
Punkt 2: Föredragningspromemoria II
Punkt 3: Föredragningspromemoria, proposition samt motionshäfte
Punkt 5: Faktapromemoria 2007/08:100