Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista

Trafikutskottet 2007/08:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2007/08:32 från den 20 maj 2008

2. RISKUTBILDNING FÖR KÖRKORTSASPIRANTER OCH ANDRA TRAFIKSÄKERHETSFRÅGOR
Justering av betänkande 2007/08:TU14 Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor
//Föredragande Lena Sandström//

3. FORSKNINGSÖVERSIKT INOM TRANSPORTOMRÅDET
Behandling av förslag till inventering av transportforskning 2008
//Forskningssekreterare Lars Eriksson//

4. FAKTAPROMEMORIA OM SANKTIONER FÖR FARTYGSFÖRORENINGAR
//Föredragande Hélène Tegner//

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 3 juni 2008 kl. 11.00

7. INFORMATION FRÅN KULTUR- OCH NÄRINGSDEPARTEMENTET (KL 10.00 CA)
Företrädare för kultur- och näringsdepartementet informerar om programmet för skydd av barn som använder Internet och andra elektroniska kommunikationer (faktapromemoria 2007/08:FPM100)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2007/08:32
Punkt 2: Förslag 2007/08:TU14
Punkt 3: PM 2008-05-20 Inventering av transportforskning
Punkt 4: Faktapromemoria 2007/08:FPM107
Punkt 7: Faktapromemoria 2007/08:FPM100