Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-12 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:12 från den 27 januari 2009

2. SÄKRA FÖRARE PÅ MOPEDER, SNÖSKOTRAR OCH TERRÄNGHJULINGAR
Justering av betänkande 2008/09:TU8 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
//Föredragande Lena Sandström//

3. GODKÄNNANDE AV MOTORFORDON M.M.
Beredning av betänkande 2008/09: TU9 Godkännande av motorfordon m.m.
//Föredragande Lena Sandström//

4. INKOMNA FAKTAPROMEMORIOR
- 2008/09:FPM66 Ändring av Marco Polo II-förordningen
//Föredragande Mattias Revelius //
- 2008/09:FPM69 Järnvägsnät för konkurrenskraftiga internationella godstransporter
//Föredragande Susanne Lindstedt//

5. FRÅGA OM YTTRANDE
Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition
2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning jämte motioner
//Föredragande Susanne Lindstedt//

6. INKOMNA SKRIVELSER

7. ANMÄLAN AV RESEBERÄTTELSE FÖR DELEGATIONS-
RESA TILL BRASILIEN
//Anne Mattila Wass//

8. ÖVRIGA FRÅGOR

9. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 19 februari 2009 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:12
Punkt 2: Förslag 2008/09:TU8
Punkt 3: Föredragningspromemoria, prop. 2008/09:53, prop. 2008/09:107 och motionshäfte
Punkt 4: 2008/09:FPM66 och 2008/09:FPM69
Punkt 5: Utdrag ur finansutskottets protokoll 2008/09:29, utdrag ur prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning (s.93), föredragningspromemoria, motioner 2008/09:Fi15, 2008/09:Fi16 och 2008/09:Fi17
Punkt 6: Inkomna skrivelser
Punkt 7: Reseberättelse från delegationsresa till Brasilien