Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:13 från den 10 februari 2009 och protokoll 2008/09:14 från den 12 februari 2009

2. IT-POLITISKA FRÅGOR
Beredning av betänkande 2008/09:TU11 IT-politiska frågor
//Föredragande Mattias Revelius//

3. INKOMMEN SKRIVELSE

4. ÖVRIGA FRÅGOR

5. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 26 februari 2009 kl. 10.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2008/09:13 och protokoll 2008/09:14
Punkt 2: Föredragningspromemoria och motionshäfte
Punkt 3: Inkommen skrivelse
TU-Hänt 2008/09:5
Verksamhetsplanering för våren 2009