Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-26 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:15 från den 19 februari

2. GODKÄNNANDE AV MOTORFORDON M.M
Justering av betänkande 2008/09:TU9 Godkännande av motorfordon m.m.
//Föredragande Susanne Lindstedt//

3. INKOMMEN FAKTAPROMEMORIA
2008/09:FPM75 Handlingsplan för intelligenta transportsystem
//Föredragande Mattias Revelius//

4. INKOMMEN SKRIVELSE

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 10 mars 2009 kl. 11.00

Bilagor


Bilaga 1: protokoll 2008/09:15
Bilaga 2: Förslag 2008/09:TU9
Bilaga 3: Faktapromemoria 2008/09:FPM75
Bilaga 4:Inkommen skrivelse
Enkät: Anmälan om deltagande vid lunch och överläggning med delegation från belgiska TU