Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-19 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:18

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:18

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:18
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION OM GRÖNBOK OM TEN-T
Kansliråd Niklas Lundin från Näringsdepartementet informerar om grönbok om TEN-T

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/08:17 från den 10 mars 2009

3. SJÖFARTSFRÅGOR
Justering av betänkande 2008/09:TU12 Sjöfartsfrågor
//Föredragande Hélène Tegnér//

4. VISSA VÄG-, FORDONS- OCH TRAFIKFRÅGOR
Beredning av betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor
//Föredragande Lena Sandström//

5. INKOMNA FAKTAPROMEMORIOR
- 2008/09:FPM88 Meddelande om europeisk sjöfartsstrategi fram till 2018
- 2008/09:FPM89 Europeiskt område för sjötransporter utan hinder samt direktiv om rapporteringsformaliteter för fartyg
//Föredragande Hélène Tegnér//

6. ÖVRIGA FRÅGOR

7. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 24 mars 2009 kl. 11.00

8. EU-INFORMATION OM AKTUELLA SJÖFARTSFRÅGOR FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET (kl.10.30 ca)
Ämnesråd Per Björklund och departementssekreterare Anders Hermansson informerar om aktuella sjöfartsfrågor

Bilagor


Punkt 2: Protokoll 2008/09:17
Punkt 3: Förslag 2008/09:TU12
Punkt 4: Föredragningspromemoria, motionshäfte
Punkt 5: Faktapromemorior 2008/09:FPM88 och 2008/09:FPM89
Punkt 6: Protokoll från sammanträde i arbetsgrupppen för EU-frågor från den 12 mars 2009
TU-Hänt 2008/09:06