Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:22

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:22

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:22
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. VISSA VÄG-, FORDONS- OCH TRAFIKFRÅGOR
Justering av betänkande 2008/09:TU13 Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor
//Föredragande Lena Sandström och Hélène Tegnér//

2. RIKSDAGSSKRIVELSE OM 2006 ÅRS SJÖARBETSKONVENTION
Beredning av betänkande 2008/09:TU15 Riksdagsskrivelse om 2006 års sjöarbetskonvention
//Föredragande Hélène Tegnér//

3. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET
- Kanslirådet Göran Roos från Näringsdepartementet informerar om slotsförordningen
- Departementssekreterare Per Engström från Näringsdepartementet informerar om kommissionens strategi för forskning, utveckling och innovation inom IT-området

4. INKOMMEN SKRIVELSE

5. ÖVRIGA FRÅGOR

6. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Torsdagen den 23 april 2009 kl. 10.00


Bilagor


Punkt 1: Förslag 2008/09:TU13
Punkt 2: Föredragningspromemoria 2008/09:TU15, skrivelse 2008/09:166
Punkt 3. Faktapromemoria 2008/09:FPM100, kommissionens meddelande KOM (2009) 116
Punkt 4: Inkommen skrivelse