Trafikutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 10:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Trafikutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 10:00
Plats: RÖ 7-23

Föredragningslista

1. EU-INFORMATION
Departementsekreterarna Sofia Björnsson, Jordbruksdepartementet, och Nils Hertzberg, Näringsdepartementet, informerar om kommissionsmeddelandet om Bättre tillgång tilll IKT på landsbygden

2. PROTOKOLLSJUSTERING
Justering av protokoll 2008/09:21 från den 14 april 2009 och protokoll 2008/09:22 från den 16 april 2009

3. VISSA ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Justering av betänkande 2008/09:TU17 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation
//Föredragande Mattias Revelius//

4. REDOGÖRELSE FÖR BEHANDLINGEN AV RIKSDAGENS SKRIVELSER TILL REGERINGEN
Justering av yttrande 2008/09:TU1y till konstitutionsutskottet
//Föredragande Susanne Lindstedt//

5. MÅL FÖR FRAMTIDENS RESOR OCH TRANSPORTER
Beredning av betänkande 2008/09:TU14 Mål för framtidens resor och transporter
//Föredragande Hélène Tegnér//

6. KONKURRENS PÅ SPÅRET
Beredning av betänkande 2008/09:TU18 Konkurrens på spåret
//Föredragande Susanne Lindstedt//

7. EN SAMMANHÅLLEN KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK - KLIMAT
Beredning av yttrande 2008/09:TU2y till miljö- och jordbruksutskottet
//Föredragande Lena Sandström//

8. INKOMMEN SKRIVELSE

9. ÖVRIGA FRÅGOR

10. NÄSTA SAMMANTRÄDE
Förslag: Tisdagen den 5 maj 2009 kl. 10.30 OBS! Tiden

Bilagor


Punkt 1: KOM (2009)103
Punkt 2: Protokoll 2008/09:21 och protokoll 2008/09:22
Punkt 3: Förslag 2008/09:TU17
Punkt 4: Förslag 2008/09:TU1y
Punkt 5: Föredragningspromemoria, proposition 2008/09:176 och motionshäfte
Punkt 6: Föredragningspromemoria, proposition 2008/09:93 och motionshäfte
Punkt 7: Föredragningspromemoria, utdrag ur proposition 2008/09:162 och motionshäfte
Punkt 8: Inkommen skrivelse